Představenstvo

Pozice Jméno
Předseda Radim Štolfa
Místopředseda Ludvík Saska
Jan Janda
Jiří Martinů
Jiří Pakosta

Schůze představenstva

Schůze představenstva klubu Buben se konají minimálně jednou za semestr, avšak většinou to bývá častěji. Schůze jsou veřejné, takže svůj názor může přijít vyjádřit kdokoliv. Zasedání představenstva je k tomu ta nejlepší příležitost, neboť právě zde se řeší klíčové projekty a strategie dalšího rozvoje klubu. O schůzích je vždy informace na fb stránkách, ale pokud by někdo chtěl být o schůzích informovat přímo, stačí napsat na vedeni@buk.cvut.cz.

Zápisy představenstva

Zápisy naleznete na Google Drive.

V případě otázek lze napsat na mail jednotlivých sekcí.

Projekty

Nosíš v hlavě nějaký projekt, který chceš realizovat? Jakožto člen/ka klubu máš možnost financovat nákup hmotného vybavení ze dvou zdrojů.

Projekty jsou financovány z rozpočtu klubu Buben. Každý člen má možnost je psát a obhajovat před představenstvem.

Co pro to udělat?

  1. Vytvořit projekt
  2. Odelat na vedeni@buk.cvut.cz
  3. Počkat na pozvánku na zasedání představenstva, kde bude projekt zařazen na program.
  4. Přijít na zasedání představit svůj projekt.

Poté budeme přímo na zasedání o projektu diskutovat a hlasovat o jeho ne/schválení. Pokud bude projekt schválen, můžeš si objednat potřebné vybavení a začít s realizací.

Příklady vhodných projektů: fotovybavení, náčiní do posilovny, elektronické klávesy, atd.

4Kč fond

Tento fond je provozován SÚZ ČVUT. Z každého zaplaceného ubytovacího poplatku (kolejného) jsou odváděny 4 Kč do tohoto fondu. Jeho čerpání je podmíněno tím, že nakupovaná věc musí být využitelná všemi ubytovanými na koleji (nejen členy klubu Buben) a je nadstandardním vybavením (nikoliv závěsy do sprch).

Co musíš udělat pro čerpání z tohoto fondu?

  1. Vyplnit formulář ze stránek SUZ
  2. Sehnat nabídky od 3 různých firem a dodat je k výše zmíněnému formuláři
  3. Donést předsedovi klubu ke kontrole, podepsání a domluvit se s ním na dalších krocích

Pokud bude žádost schválena, SÚZ vybavení sám dodá a nainstaluje.

Příklady vhodných žádostí: projektor, reproduktory do klubovny, ping-pongový stůl, atd.

Legislativa klubu Buben

19. 10. 2016 byly Studentským parlamentem Studentské unie ČVUT v platnost nové stanovy klubu Buben, které nabývají účinnosti 1. 1. 2017.