Představenstvo

Pozice Jméno Pokoj E-mail Kandidátka
Vladimír Jelínek 144 vladimir.jelinek@buk.cvut.cz Zde
Ludvík Saska 150 ludvik.saska@buk.cvut.cz Zde
Šimon Let 117 simon.let@buk.cvut.cz Zde
Adéla Kubešová 130 adela.kubesova@buk.cvut.cz Zde
Jan Bárta 113 jan.barta@buk.cvut.cz Zde

Schůze představenstva

Schůze představenstva klubu Buben se konají minimálně jednou za semestr, avšak většinou to bývá častěji. Schůze jsou veřejné, takže svůj názor může přijít vyjádřit kdokoliv. Zasedání představenstva je k tomu ta nejlepší příležitost, neboť právě zde se řeší klíčové projekty a strategie dalšího rozvoje klubu. O schůzích je vždy informace na klubovém webu, ale pokud by někdo chtěl být o schůzích informovat přímo, stačí napsat na vedeni@buk.cvut.cz.

Zápisy představenstva

Zápisy naleznete na Google Drive.

Projekty

Nosíš v hlavě nějaký projekt, který chceš realizovat? Jakožto člen/ka klubu máš možnost financovat nákup hmotného vybavení ze dvou zdrojů.

Projekty jsou financovány z rozpočtu klubu Buben, každý člen má možnost je psát a obhajovat před představenstvem.

Co pro to musíš udělat?

  1. Vytvoř projekt
  2. Počkej na pozvánku na zasedání představenstva, kde bude tvůj projekt zařazen na program.
  3. Přijď na zasedání představit svůj projekt.

Poté budeme přímo na zasedání diskutovat, jestli projekt dává smysl a hlasovat o jeho ne/schválení. Pokud bude projekt schválen, můžeš si objednat potřebné vybavení a začít s realizací.

Příklady vhodných projektů: fotovybavení, náčiní do posilovny, elektronické klávesy, atd.

4 Kč fond

Tento fond je provozován SUZ ČVUT. Z každého včas zaplaceného ubytovacího poplatku (kolejného) jsou odváděny 4 Kč do tohoto fondu. Jeho čerpání je podmíněno tím, že nakupovaná věc musí být využitelná všemi na ubytovanými na koleji (nejen členy klubu Buben) a je nadstandardním vybavením (nikoliv závěsy do sprch).

Co musíš udělat pro čerpání z tohoto fondu?

  1. Vyplnit formulář ze stránek SUZ
  2. Sehnat nabídky od 3 různých firem a dodat je k výše zmíněnému formuláři
  3. Donést předsedovi klubu ke kontrole, podepsání a domluvit se s ním na dalších krocích

Pokud bude žádost schválena, SUZ vybavení sám dodá a nainstaluje.

Příklady vhodných žádostí: projektor, reproduktory do klubovny, ping-pongový stůl, atd.

Legislativa klubu Buben

19. 10. 2016 byly Studentským parlamentem Studentské unie ČVUT v platnost nové stanovy klubu Buben, které nabývají účinnosti 1. 1. 2017.